VALSTYBINĖS pensijos

1 laipsnio hipertenzijos pensija, Byla I/ - eTeismai

Per 5 darbo dienas šie dokumentai persiunčiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Dalintis Suskleisti Kas gali gauti išmokas?

1 laipsnio hipertenzijos pensija

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjui mirus, jo sutuoktiniui ir vaikams ar įvaikiams skiriama valstybinė našlių ir našlaičių pensija, jeigu jie yra LR piliečiai.

1 laipsnio hipertenzijos pensija valstybinė pensija skiriama, jei našlys ar našlė: 1 laipsnio hipertenzijos pensija senatvės pensijos amžių ar buvo pripažintas nedarbingu hipertenzijos psichosomatikos priežastys iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus nuo jo mirties; augina mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų besimokančius — iki 19 metų ; slaugo namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems nustatyta 75— proc.

Jei nėra sutuoktinio, našlių pensija gali būti skiriama globėjui ar rūpintojui, auginančiam mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų besimokančius — iki 19 metų arba slaugančiam namuose neįgalius 75— proc.

1 laipsnio hipertenzijos pensija

Našlaičių valstybinė pensija skiriama, jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai yra: iki 18 metų amžiaus; aukštųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių ar nuolatinių skyrių studentai ir moksleiviai - iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai; vyresni kaip 18 metų, tačiau buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki jiems sukako 18 metų.

Jiems pensija mokama visą neįgalumo laiką.

Dalintis Suskleisti Kokius dokumentus reikia pateikti? Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjui mirus, jo sutuoktinis, vaikai ar įvaikiai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gali kreiptis dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo.

Hipertenzijos gydymas 2 laipsniai, simptomai ir priežastys

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą. Dokumentą nurodantį nuolatinę gyvenamąją vietą pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, neturintys gyvenamosios vietos — pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, nuolat gyvenantys užsienyje — pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą užsienio valstybėje arba kitą asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentąjei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.

1 laipsnio hipertenzijos pensija

Mirties liudijimo nuorašą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre. Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius su mirusiuoju santuokos liudijimo nuorašą, našlaičių gimimo liudijimo nuorašus arba teismo sprendimą, nustatantį giminystės ryšius, ir kitajei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.

1 laipsnio hipertenzijos pensija

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotas darbingumo lygio pažymas invalidumo pažymėjimą iki m. Mokymo įstaigų išduotą pažymą, jei kreipiasi studijuojantis ar besimokantis mirusiojo vaikas ar įvaikis. Dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, jei kreipiasi asmuo paskirtas mirusiojo vaikų ar įvaikių globėju ar rūpintoju.

1 laipsnio hipertenzijos pensija

Sprendimą dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dienos.

Apie sprendimą asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo.

  1. Arterinė hipertenzija
  2. Gydymas vaško kandžių hipertenzija
  3. Titulinis Epidemiologija Pastaruoju metu visame pasaulyje pastebima aiški arterinio kraujospūdžio didėjimo tendencija.
  4. Hipodinamiją lydi lėtas metabolizmas - metabolizmas - ir palaipsniui susilpnina visą kūną; druskos perteklius maisto produktuose.
  5. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos pranešimą sprendimą Nr.
  6. Ar plaukai gali slinkti hipertenzija
  7. Byla I/ - eTeismai
  8. Ligą svarbu pričiupti laiku, bet ar įmanoma? - VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė