Arterinė hipertenzija

Hipertenzija 2 laipsnių tinkamumo kategorija

Pareiškėjas O. Pareiškėjas paaiškino, kad yra statutinis tarnautojas, dirba Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos miesto 2-ajame policijos komisariate, tyrėju. CMEK m.

Apribojimų vairuoti kriterijai pagal negalias ar susirgimus - Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Pareiškėjas nesutiko su CMEK Ekspertiniu sprendimu ir nurodė, kad  jis yra neteisėtas, kadangi jį priimat buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą, be to, neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų.

Pareiškėjas pažymėjo, jog ekspertizės dėl pareigūnų tinkamumo tolesnei vidaus tarnybai atlikimą imperatyviai reglamentuoja šie teisės aktai: 1 Vidaus tarnybos statuto toliau hipertenzija galiu ir Statutas 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 11 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 41 straipsnio 5 dalis, 53 straipsnio 1 dalies 4 punktas; 2 Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvadas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Pareiškėjas nurodė, kad jis dėl pablogėjusios sveikatos m. Šeimos gydytojo siuntimu m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR

I-II° vid. Nutrukimas I°. Atlikdama ekspertizę dėl tinkamumo tarnybai, CMEK buvo sustabdžiusi procedūrą ir nukreipė pareiškėją pas III lygio kardiologą konsultacijai m. Pareiškėjui pateikus CMEK išrašą iš ligos istorijos, atsakovas priėmė m. Ekspertinį sprendimą. Šiuo sprendimu pareiškėjui buvo nustatytos šios pagrindinės bei gretutinės ligos ir sveikatos problemos pagal TLK kodus: I Pagal Aprašo 2 punktą, Ekspertinis sprendimas — CMEK gydytojų ekspertų gydytojų specialistų ekspertinių išvadų pagrindu priimtas sprendimas, nurodant ligą ar sveikatos problemą, vadovaujantis Tarptautine statistine  ligų ir sveikatos problemų klasifikacija toliau — TLKdėl tiriamojo tinkamumo vidaus tarnybai ar priimtas sprendimas, nurodant ligą ar sveikatos problemą, vadovaujantis TLK, dėl pareigūno ar kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 punktu CMEK ekspertinis sprendimas, kaip individualus administracinis sprendimas, turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Ekspertiniame sprendime m. Paaiškino, jog iš pateiktos ligos istorijos Nr.

Hipertenzinė kardiopatijao tai pagal TLK kodus atitinka I Pareiškėjo įsitikinimu, netinkamas ligos kodo nurodymas arba netinkamas nustatytos diagnozės traktavimas sąlygojo nepagrįstą CMEK Ekspertinį sprendimą.

Susiję straipsniai

Hipertenzija 2 laipsnių tinkamumo kategorija 26 punkte nurodytos širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. Pažymėjo, kad vertinant tinkamumą tarnybai, kai dėl širdies ir kraujagyslių būsenos yra sutrikusi hemodinamika, visais atvejais nustatomas kraujotakos nepakankamumo laipsnis ir funkcinė klasė pagal NYHA.

I funkcinė klasė pagal NYHA konstatuojama, kai bendrojo kraujotakos sutrikimo nėra. Pagal Sąvado Pažymėjo, kad atsižvelgiant į jam nustatą Klaipėdos ligoninėje širdies nepakankamumą NYHA 3 funkcinė klasė ir remiantis Sąvado Sąvado Taip pat, nurodė, kad  pagal ligos istoriją jam nustatyta pirminė arterinė hipertenzija II°.

Atkreipė dėmesį, jog pagal Sąvado paaiškinimus II° hipertenzija atitinka Sąvado Pagal šį punktą pareigūnas tinkamas pagal III skiltį, jo tinkamumas pagal II skiltį sprendžiamas individualiai. Atsižvelgiant į tai, kad CMEK, priimdama ekspertinius sprendimus, privalo vertinti individualiai kiekvieno tiriamojo sveikatos būklę dėl jo tinkamumo ar netinkamumo vidaus tarnybai, ir kiekvienam tiriamajam privalo priimti individualų ekspertinį sprendimą,  pareiškėjo nuomone, pagal Sąvado Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad CMEK priėmus jam nepalankų Ekspertinį sprendimą,  jis prarado teisę būti atleistas iš vidaus tarnybos pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir neteko galimybės gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją pagal ištarnautą laiką.

Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras atsiliepimu į skundą b.

Daugiau informacijos apie širdies ligų diagnostiką ir gydymą

Paaiškino, kad hipertenzija 2 laipsnių tinkamumo kategorija. Siuntime buvo nurodyta O. Ekspertizės atlikimo metu O. Atsakovas pažymėjo, kad  skundžiamą Ekspertinį sprendimą CMEK priėmė įvertinusi visus surinktus ir turimus medicininius dokumentus medicinio tyrimo aktą Nr. Pažymėjo, kad Sąvado paaiškinimuose nustatyta, kad Jei ši hipertenzija sėkmingai gydoma, išlieka darbingumas, pareigūnai gali būti pripažinti tinkamais tarnybai eiti pareigas, išvardytas sąvado II ir III skiltyje, atsižvelgus į pareigūno amžių ir tarnybos pobūdį.

Pažymėjo, kad CMEK savo sprendimus pateikia dviejuose dokumentuose: specializuotoje medicininės ekspertizės pažymoje ir medicininio patikrinimo akte, todėl teismas turi vertinti juos abu. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo m. Atsakovo nuomone, Ekspertinis sprendimas, įrašytas į tokio akto 4 dalį, į m.

CMEK posėdžio protokolą su pagrindimu, į m.

  1. Arterinė hipertenzija
  2. Padidėjęs kraujo spaudimas – ką kiekvienam svarbu žinoti?
  3. Kontaktai Apribojimų vairuoti kriterijai pagal negalias ar susirgimus Asmenų, jau turinčių vairuotojo pažymėjimą, ir tik pretenduojančių tapti vairuotojais sveikatos tikrinimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro m.
  4. Kas sudaro paslaugos kainą?

Atsakovo įsitikinimu, pareiškėjas nenurodė jokių objektyvių aplinkybių ar faktų, kurių CMEK nebūtų įvertinusi ekspertizės metu. Vilniaus apygardos administracinis teismas m. Teismas nustatė, kad pareiškėjas tarnybą vidaus tarnyboje pradėjo m. Klaipėdos miesto 2 policijos komisariato savivaldybės policijos 2 nuovados ūkio dalies stažuotoju, nuo m. Teismas nustatė, kad medicininiuose dokumentuose nurodyta, jog pareiškėjui padidėjęs arterinis kraujo spaudimas pastebėtas nuo m.

vaistas nuo hipertenzijos valsartanas pašalinta negalia esant hipertenzijai

Nuo m. Nuo  m.

hipertenzijos profilaktika vaistais sinupretas ir hipertenzija

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas siuntimu Nr. CMEK posėdyje priėmė ekspertinį sprendimą, įformintą Specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma Nr.

CMEK posėdyje priėmė ekspertinį sprendimą, jog atlikus specializuotąją medicininę ekspertizę, kurios metu individualiai įvertinta pareiškėjo sveikatos būklė, jo tinkamumas tolesnei vidaus tarnybai, medicininiai dokumentai, nustatytos diagnozės, vadovaujantis Sąvado Nagrinėdamas bylą, teismas rėmėsi Vidaus hipertenzija 2 laipsnių tinkamumo kategorija statuto 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriame nustatyta, kad pretenduojantis į vidaus tarnybą asmuo turi būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje.

Pagal Statuto 41 straipsnio 6 dalį, pareigūnų, kai jų laikinojo nedarbingumo trukmė atitinka nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkoje nustatytus maksimalius terminus arba anksčiau, nei šie terminai nustatyti, jeigu yra neįgalumo požymių, sveikata tikrinama Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje. Taip pat teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro m.

Pagal šių nuostatų Taip pat teismas rėmėsi Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro m. Aprašo 54, 55 punktuose nustatyta, kad ekspertinius sprendimus CMEK priima kolegialiai posėdžio metu, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip trys gydytojai ekspertai gydytojai specialistai.

Ekspertiniai sprendimai yra individualūs kiekvienam tiriamajam.

Ekspertiniai sprendimai įrašomi į medicininio tikrinimo aktą, pažymą, ligos liudijimą, ekspertizės posėdžių protokolų registravimo žurnalą ir į kitas CMEK veiklos apskaitos formas.

Pareigūnams, kurie pagal ekspertinį sprendimą pripažinti netinkamais vidaus tarnybai pagal visas Sąvado skiltis, rašomi ligos liudijimai, kitiems tiriamiesiems — pažymos Aprašo 59 punktas. Pagal Aprašo 65, 66 punktus, ekspertiniai sprendimai priimami įvertinus ekspertines išvadas, Sąvade išdėstytus paaiškinimus ir atsižvelgus į šiame apraše išvardytų dokumentų turinį, vidaus tarnybos ypatybes. Ekspertinį sprendimą sudaro diagnozės, jas atitinkantys TLK keturženkliai kodai, nustatytas ligas ar sveikatos problemas atitinkantys Sąvado punktai, skiltys, ekspertinės išvados dėl tiriamojo tinkamumo ar netinkamumo vidaus tarnybai ir psichologinė charakteristika.

Ekspertiniame sprendime pagrindine liga ir ar sveikatos problema yra laikomi šio sprendimo turinį lemianti, daugiausia tiriamojo tinkamumo vidaus tarnybai apribojimus įtakojanti liga ir ar sveikatos problema Aprašo 69 punktas.

antrinė nefrogeninė hipertenzija tikslinė širdies ritmo širdies sveikata

CMEK pareigūno tinkamumą vidaus tarnybai turi nustatyti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro m. Sąvado taikymo paaiškinime pagal kiekvieną šio Sąvado I, II ar III skiltyje nurodytą ligos ar sveikatos problemos poziciją yra pateikti atitinkami paaiškinimai dėl priimamų į tarnybą asmenų ir tarnaujančių pareigūnų atitikties sveikatos būklės reikalavimams nustatymo pagal atitinkamas Sąvado skiltis, jei nustatoma, jog konstatuojamos atitinkamos ligos hipertenzija ar galite valgyti zefyrus sveikatos problemos.

Pareiškėjas buvo tikrinamas Komisijoje dėl jo tinkamumo vidaus tarnybai pagal Sąvade nustatytų tinkamumo sveikatos būklės reikalavimų II skiltį, jo sveikatos būklė buvo įvertinta pagal Sąvado Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo m.

Teismas nurodė, kad nagrinėjamam ginčui aktualių dokumentų, į kuriuos CMEK turi įrašyti savo išvadas dėl tinkamumo tarnybai pažyma ir medicininio tikrinimo aktas formos buvo patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro m.

Sveikatos apsaugos ministro m. V įsakymo 2. Todėl CMEK savo sprendimus turi pateikti įrašydama juos į šiuos dokumentus. Atsižvelgdamas į tai, jog CMEK priskirtina kitų viešojo administravimo subjektų kategorijai, teismas nurodė, kad CMEK sprendimų turinys turi atitikti esminius reikalavimus, kurie keliami individualiam administraciniam aktui pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį.

Taip pat atkreipė dėmesį, kad CMEK sprendimas yra specifinio pobūdžio, kadangi CMEK savo veikloje turi laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, pagal kuriuos asmens sveikatos paslaptis sveikatos būklė, diagnozė, prognozė ir kt.

Tačiau akcentavo, kad CMEK nėra teisinių kliūčių tokius duomenis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio dalies prasme tinkamai užfiksuoti Medicininio tikrinimo akte, kuris saugomas CMEK, o tiriamajam paprašius, jis turi teisę gauti pilnus duomenis apie savo sveikatą.

Atsižvelgiant į pareiškėjui diagnozuotas ligas Hipertenzija 2 laipsnių tinkamumo kategorija kodai: I Apeliaciniu skundu pareiškėjas O. Apeliaciniame skunde  pareiškėjas pakartoja argumentus dėl ligų ir diagnozių, kuriuos buvo išdėstęs savo skunde pirmosios instancijos teismui nesutikdamas su skundžiamu Ekspertiniu sprendimu.

Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų jo skunde išdėstytų argumentų. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu nurodo šiuos argumentus: 1.

Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo atstovo advokato prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir bylą išnagrinėjo jiems nedalyvaujant, taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos toliau — ir Konvencija 6 straipsnyje įtvirtintą teisę į teisingą teismą. Sistemiškai aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalies, 81 ir 86 straipsnių nuostatas, prieš priimdamas byloje sprendimą teismas turi imtis visų įstatyme numatytų priemonių visoms bylai reikšmingoms faktinėms aplinkybėms nustatyti ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti bei įvertinti.

Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju šias įstatymo nuostatas pažeidė. Motyvuojamojoje dalyje daug dėmesio skirta teisės normų, reglamentuojančių CMEK veiklą ir CMEK išvados atitikties administracinio akto reikalavimams aiškinimui.

Tačiau teismas savo sprendime nenurodė motyvų, kodėl nusprendė nagrinėti bylą pareiškėjui ir jo atstovui nedalyvaujant,  taip pat nenurodė motyvų, kodėl atmetė pareiškėjo skundą.

Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnio 2 dalies 5 punktu, pirmosios instancijos teismo sprendimas, jei jis yra be motyvų, turėtų būti panaikintas dėl procesinės teisės normų pažeidimų.

Apelianto nuomone, dėl nurodytų priežasčių galėjo būti neteisingai išspręsta byla, o tai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ABTĮ str. Vertindami ligas ir efektyvų jų gydymą, teismas ir atsakovas privalėjo argumentuoti savo išvadas. Hipertenzija 2 ir 3 laipsniai nurodo, kad nei byloje, nei pareiškėjo ligos istorijoje nėra duomenų, kad nustatytos ligos buvo gydomos ir jų gydymas buvo efektyvus.

Skundžiamas Ekspertinis sprendimas jam užkerta kelią būti atleistam iš vidaus tarnybos pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą kai pareigūnas negali tarnauti dėl sveikatos būklės, hipertenzija 2 laipsnių tinkamumo kategorija atitinkamai CMEK išvadai ir gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, atsižvelgiant į ištarnautus metus.

Atsiliepimu b.

Atsakovo įsitikinimu, teismas hipertenzija 2 laipsnių tinkamumo kategorija ir objektyviai išnagrinėjo šalių pateiktus įrodymus ir argumentus bei faktines bylos aplinkybes, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Byla buvo išnagrinėta iš esmės, teismui nepažeidus ir tinkamai pritaikius materialines bei procesines teisės normas, o visos teismo sprendime padarytos išvados atitinka įstatymo nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

Atkreipia dėmesį, kad šalys visus savo argumentus, įrodymus buvo pateikusios nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, o naujų įrodymų bei argumentų, kurie nebuvo išnagrinėti ar kurių teismas neįvertintų, pareiškėjas savo apeliaciniame skunde nenurodė.