Aukštas kraujo spaudimas (hipertenzija) - „Gijos Klinikos“ Kaunas

Hipertenzijos medicinos prietaisas. Medicinos priemonės (prietaisai ) (pagal ES direktyvas) | VASPVT

Numatomi medicinos priemonių reglamentavimo pokyčiai.

sukelia hipertenziją louise hey

Medicinos priemonių prietaisų pateikimo rinkai ir naudojimo reikalavimai bei valstybinė priežiūra Lietuvoje yra nustatyta  Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo IV skyriuje. Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, teikiamos Lietuvos rinkai medicinos priemonės privalo atitikti techninių saugos reglamentų reikalavimus, nurodytus žemiau pateiktoje lentelėje: m.

  • Dietos hipertenzija
  • Blaškymosi terapija hipertenzijai gydyti

Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių prietaisų saugos techninis reglamentaspatvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro m. V m. Medicinos priemonių prietaisų terminų apibrėžimai. Medicinos priemonė prietaisas toliau - medicinos priemonė.

gumbas gerklėje su hipertenzija

Tai instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir arba gydymo tikslais ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį gamintojas numatė naudoti -       žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti; -       traumai ar negaliai diagnozuoti, hipertenzijos medicinos prietaisas, gydyti, palengvinti ar kompensuoti; -       anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti; -       pastojimui kontroliuoti, ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės.

Aktyvioji implantuojamoji medicinos priemonė. Tai aktyvioji medicinos priemonė, skirta chirurginiu arba medicininiu būdu visiškai arba iš dalies implantuoti į žmogaus kūną, arba medicininės intervencijos būdu įtaisyti į natūralią žmogaus kūno angą ir po procedūros joje palikti.

Aktyvioji medicinos priemonė.

Arterinė hipertenzija – „tylioji žudikė“

Medicinos priemonė, kurios veikimas yra susijęs su elektros energijos šaltiniu arba bet kokiu kitu energijos šaltiniu, išskyrus tuos energijos šaltinius, kuriuos tiesiogiai pagamina žmogaus organizmas arba traukos jėga. Tai reagentas, iš reagento pagamintas produktas, etaloninė medžiaga, kontrolinė medžiaga, rinkinys, instrumentas, aparatas, įranga arba įrangos komplektas, naudojamas atskirai arba kartu su kitais komplektais, gamintojo skirtas naudoti -       iš žmogaus organizmo paimtų ėminių, įskaitant donorų kraują ir audinius, in vitro tyrimui vien tik arba dažniausiai tik informacijai apie fiziologinę arba patologinę būklę arba įgimtą anomaliją gauti; -       saugai ir suderinamumui su potencialiais recipientais nustatyti; -       terapinių priemonių poveikiui stebėti.

Ėminių talpyklos taip pat laikomos in vitro diagnostikos medicinos priemonėmis.

hipertenzijos gydymas ankstyvosiose stadijose

Hipertenzija galvos svaigimas angina talpyklos yra vakuuminiai arba nevakuuminiai prietaisai, specialiai gamintojų numatyti ėminiams, paimtiems iš žmogaus kūnoin vitro diagnostikos tyrimo tikslams, laikyti ir konservuoti.

Bendros laboratorinės paskirties gaminiai nėra in vitro diagnostikos medicinos priemonės, jeigu pagal charakteristikas gamintojo nėra specialiai numatytos in vitro diagnostikai naudojamame tyrime.

Inovatyvus neinvazinis arterinės hipertenzijos gydymo pjezoelektrinis medicinos prietaisas (INAMP)

CE ženklu neženklinamos tik pagal užsakymą gamintos medicinos priemonės, medicinos priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams ir veikimui vertinti. Tinkamas ir netinkamas CE ženklai.

Medicinos priemonės etiketėje turi būti nurodyta ši informacija.

padidėjęs prakaitavimas dėl hipertenzijos

Prie visų medicinos priemonių turi būti pridėta naudojimo instrukcija. Naudojimo instrukcija gali būti nepridėta prie I ir II a klasės medicinos priemonių, jei ir be tokių instrukcijų medicinos priemonė gali būti saugiai naudojama. Gamintojo pateikiama informacija etiketėje ir naudojimo instrukcijoje turi būti lietuvių kalba.

krizinė hipertenzija

Atkreiptinas dėmesys, kad etikete laikoma informacija pateikiama ant pačios priemonės, ant priemonės sterilios pakuotės, ant hipertenzijos medicinos prietaisas prekinės pakuotės.

Transportavimo pakuotė kurioje gabenamos ar laikomos medicinos priemonės dideliais kiekiais nelaikoma prekine pakuote.